БАНК ПОРТАЛ 1 USD 1 EUR 10 RUB
Покупка 26.10 32.05 4.40
Продажа 26.50 32.70 4.70
Курс на 23.03.2018
НБУ 100 USD 100 EUR 10 RUB
Курс, UAH 2625.36 3233.40 4.62
Курс на 23.03.2018

Вакансії

В нашому Банку відкриті наступні вакансії:

 

1. Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку

Основні обов'язки:

 • організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу;
 • забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов'язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу;
 • проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу Банку та його працівників щодо виконання ними внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
 • розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення з урахуванням вимог законодавства, а також контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
 • прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів;
 • аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають фінансовому моніторингу;
 • прийняття рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають фінансовому моніторингу;
 • забезпечення зупинення, продовження зупинення, поновлення проведення, відстеження (моніторингу) фінансових операцій у випадках, визначених Законом та видання відповідних внутрішніх розпоряджень;
 • здійснення, у разі необхідності, подальшого контролю фінансових операцій клієнтів з метою виявлення таких, що відповідно до Закону підлягають фінансовому моніторингу;
 • надсилання до СОУ відповідних файлів-повідомлень;
 • проведення аналізу зовнішньоекономічних контрактів та документів при купівлі валюти відповідно до постанови НБУ №369  від 15.08.2016 та підготовка висновків;
 • забезпечення управління ризиками щодо легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення  в діяльності Банку;
 • підготовка і надання керівнику Банку письмових звітів з питань фінансового моніторингу;
 • здійснення контролю за виконанням внутрішніх документів Банку з питань фінансового моніторингу;
 • взаємодія з уповноваженими представниками Національного банку під час проведення перевірок;
 • розроблення планів та програм навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку щодо здійснення заходів з питань фінансового моніторингу, організація та/або проведення для працівників Банку навчання, семінарів з питань фінансового моніторингу;
 • виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу.

Вимоги до кандидата:

 • повна вища економічна чи юридична освіта або освіта в галузі управління;
 • стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів / фінансуванню тероризму не менше ніж 3 (три) роки та стаж роботи на посаді керівника підрозділу фінансового моніторингу не менше 1 (одного) року;
 • глибоке знання чинного законодавства з питань фінансового моніторингу, бух. обліку, та технологій проведення фін. операцій;
 • досвід роботи з АБС Б2;
 • бездоганна ділова репутація.

 

 2. Керівник підрозділу інформаційної безпеки

Основні обов´язки: 

 • Приведення СУІБ Банку до вимог постанови НБУ №95; 
 • Контроль виконання політик інформаційної безпеки; 
 • Здійснення обробки подій інформаційної безпеки та проведення розслідування інцидентів інформаційної безпеки; 
 • Проведення аудиту стану інформаційної безпеки в Банку;
 • Аналіз поточної продуктивності серверів, каналів, їх завантаження та оптимізації налаштування; 
 • Контроль налаштування політик захисту на мережевому обладнанні;
 • Проведення сканування на предмет пошуку вразливостей інформаційної системи банку; 
 • Здійснення контролю за станом захисту інформаційних ресурсів в ІТ системі Банку;
 • Впровадження та адміністрування SIEM системи.

Вимоги до кандидата: 

 • Вища освіта за ІТ-спеціальністю; 
 • Досвід роботи від 3 років за вказаним профілем; 
 • Базові знання АБС В2, iFobs;
 • Досвід роботи з Windows Server 2012, Linux-based OS;
 • Рівень володіння англійською мовою - технічний рівень (документація);
 • Вміння працювати в команді на результат.

 

3. Фахівець підрозділу права та комплаєнсу

Основні обов´язки: 

 • підготовка різних документів правового характеру, у тому числі з питань корпоративних відносин;
 • вести договірну та претензійно-позовну роботу у Банку;
 • перевіряти пакети документів, які необхідні для прийняття рішення щодо кредитування клієнтів, та/або відкриття поточних, кредитних, вкладних (депозитних) рахунків клієнтів;
 • здійснювати правовий контроль за відповідністю внутрішніх документів Банку вимогам чинного законодавства України;
 • виконання функцій комплаєнсу

Вимоги до кандидата: 

 • повна вища юридична освіта;
 • стаж роботи в банківській системі за правовим напрямом не менше 2 (двох) років;
 • ґрунтовні знання чинного банківського та корпоративного законодавства, у тому числі нормативно-правових актів НБУ;
 • якісна підготовка правових та інших документів, досконале володіння письмовою діловою мовою

 

З питань працевлаштування в нашій команді надсилайте розгорнуте резюме з рівнем заробітної плати на електронну адресу: hr@bank-portal.com.ua