БАНК ПОРТАЛ 1 USD 1 EUR
Покупка 36.90 40.00
Продажа 37.50 40.60
Курс на 08.12.2023
НБУ 1 USD 1 EUR 1 RUB
Курс, UAH 36.67 39.50 0.39
Курс на 09.12.2023
09 грудня 2023 11:15
Курси валют

Вакансії

У нашому Банку відкриті наступні вакансії:

 

1. Спеціаліст відділу інформаційної безпеки

Вимоги:

 • Вища освіта за спеціальністю інформаційна безпека або інформаційні технології;
 • Досвід роботи від 3 років за вказаним профілем;
 • Базові знання АБС Б2, iFobs, ORACLE;
 • Досвід роботи з системами DLP, WAF, IDS, SIEM різних вендорів;
 • Досвід роботи з адміністрування Windows Server, Linux-based OS;
 • Рівень володіння англійською мовою - технічний рівень (документація);
 • Вміння працювати в команді на результат.

Обов’язки:

 • Виконання вимог та супроводження внутрішньої нормативної бази Банку з питань СУІБ;
 • Контроль за виконанням вимог інформаційної безпеки;
 • Здійснення обробки подій інформаційної безпеки та проведення розслідування інцидентів інформаційної безпеки;
 • Проведення періодичної оцінки стану інформаційної безпеки у Банку;
 • Контроль налаштування політик захисту на мережевому обладнанні, серверах Банку;
 • Контроль надання доступу до інформаційних систем Банку;
 • Адміністрування систем антивірусного захисту та проведення пошуку вразливостей в інформаційних системах Банку;
 • Здійснення контролю стану захисту інформаційних ресурсів в ІТ системі Банку;
 • Впровадження та адміністрування інших інформаційних систем, які стосуються інформаційної безпеки.

 

2. Керівник підрозділу по роботі з непрацюючими активами

Основні обовязки:

 • організація роботи з потенційно проблемними та простроченими кредитами;
 • ведення перемовин з позичальниками щодо своєчасного виконання ними своїх прострочених зобов’язань;
 • підготовка, оформлення та підписання необхідних документів щодо врегулювання заборгованості за НПА відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку та  нормативно-правових актів НБУ;
 • підготовка, оцінка та аналіз планів врегулювання заборгованості позичальників та звітів про їх виконання;
 • підготовка документів за проектами планів врегулювання заборгованості за НПА для розгляду на засіданні Кредитного комітету Банку;
 • організація роботи щодо реєстрації припинення обтяжень заставою/іпотекою рухомого/нерухомого майна, щодо реєстрації зняття заборон відчуження майна, внесення змін до обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі іпотек відповідно до законодавства України;
 • підготовка відповідей на запити правоохоронних органів щодо НПА;
 • участь у судових засіданнях та у виконавчих провадженнях у справах щодо погашення заборгованості за НПА;
 • підготовка внутрішніх документів щодо роботи з НПА та контроль за їх актуалізацією.

 Вимоги:

 • повна вища юридична освіта;
 • досвід роботи від 2 років;
 • досвід написання і формування процесуальних документів;
 • досвід написання договорів, додаткових угод, листів, запитів.

 

3. Керівника відділу комплаєнсу

 Вимоги:

 • наявність повної вищої освіти у галузі економіки, менеджменту (управління) або права;
 • досвід роботи в банківській системі в сфері контролю за дотриманням норм (комплаєнс) або управління ризиками (у тому числі з питань фінансового моніторингу), внутрішнього аудиту, юридичного супроводження діяльності банку не менше 3 (трьох) років.
 • чинні нормативно-правові акти НБУ з питань комплаєнсу та організації внутрішнього контролю в банку.

 Обов’язки:

 • організація контролю за дотриманням Банком норм щодо своєчасності та достовірності фінансової та статистичної звітності;
 • координація роботи з питань управління комплаєнс-ризиком між структурними підрозділами Банку;
 • забезпечує функціонування системи управління ризиками шляхом здійснення своєчасного виявлення, вимірювання, моніторингу, контролю, звітування і надання рекомендацій щодо пом'якшення комплаєнс-ризику;
 • уживати можливих заходів з метою запобігання прийняттю рішень, що наражають Банк на значний комплаєнс-ризик, і здійснює належне інформування керівників Банку;
 • забезпечує підготовку висновків щодо комплаєнс-ризику, який притаманний новим продуктам та значним змінам у діяльності Банку, до моменту їх упровадження для прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень;
 • забезпечує підготовку висновків стосовно комплаєнс-ризику для ухвалення кредитних рішень щодо кредитів пов'язаним із Банком особам;
 • забезпечує здійснення контролю за відповідністю системи компенсацій та відшкодування, що запроваджена в Банку, а також процедур притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Банку, вимогам законодавства України;
 • забезпечує обчислення профілю комплаєнс-ризику;
 • забезпечує розроблення, бере участь у розробленні внутрішньобанківських документів,
 • бере участь у дослідженні подій внутрішнього та зовнішнього шахрайства в Банку.

 

З питань працевлаштування в нашій команді надсилайте розгорнуте резюме з рівнем заробітної плати на електронну адресу: hr@bank-portal.com.ua