BANK PORTAL 1 USD 1 EUR
Buy 40.35 43.90
Sell 41.00 44.75
Rates on 29.05.2024
NBU 1 USD 1 EUR 1 RUB
Price, UAH 40.40 43.97 0.46
Rates on 29.05.2024
29 May 2024 23:42
Exchange Rates

Vacancy

У нашому Банку відкриті наступні вакансії:

 

1. Спеціаліст відділу інформаційної безпеки

Вимоги:

 • Вища освіта за спеціальністю інформаційна безпека або інформаційні технології;
 • Досвід роботи від 3 років за вказаним профілем;
 • Базові знання АБС Б2, iFobs, ORACLE;
 • Досвід роботи з системами DLP, WAF, IDS, SIEM різних вендорів;
 • Досвід роботи з адміністрування Windows Server, Linux-based OS;
 • Рівень володіння англійською мовою - технічний рівень (документація);
 • Вміння працювати в команді на результат.

Обов’язки:

 • Виконання вимог та супроводження внутрішньої нормативної бази Банку з питань СУІБ;
 • Контроль за виконанням вимог інформаційної безпеки;
 • Здійснення обробки подій інформаційної безпеки та проведення розслідування інцидентів інформаційної безпеки;
 • Проведення періодичної оцінки стану інформаційної безпеки у Банку;
 • Контроль налаштування політик захисту на мережевому обладнанні, серверах Банку;
 • Контроль надання доступу до інформаційних систем Банку;
 • Адміністрування систем антивірусного захисту та проведення пошуку вразливостей в інформаційних системах Банку;
 • Здійснення контролю стану захисту інформаційних ресурсів в ІТ системі Банку;
 • Впровадження та адміністрування інших інформаційних систем, які стосуються інформаційної безпеки.

 

2. Керівник підрозділу по роботі з непрацюючими активами

Основні обовязки:

 • організація роботи з потенційно проблемними та простроченими кредитами;
 • ведення перемовин з позичальниками щодо своєчасного виконання ними своїх прострочених зобов’язань;
 • підготовка, оформлення та підписання необхідних документів щодо врегулювання заборгованості за НПА відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку та  нормативно-правових актів НБУ;
 • підготовка, оцінка та аналіз планів врегулювання заборгованості позичальників та звітів про їх виконання;
 • підготовка документів за проектами планів врегулювання заборгованості за НПА для розгляду на засіданні Кредитного комітету Банку;
 • організація роботи щодо реєстрації припинення обтяжень заставою/іпотекою рухомого/нерухомого майна, щодо реєстрації зняття заборон відчуження майна, внесення змін до обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі іпотек відповідно до законодавства України;
 • підготовка відповідей на запити правоохоронних органів щодо НПА;
 • участь у судових засіданнях та у виконавчих провадженнях у справах щодо погашення заборгованості за НПА;
 • підготовка внутрішніх документів щодо роботи з НПА та контроль за їх актуалізацією.

 Вимоги:

 • повна вища юридична освіта;
 • досвід роботи від 2 років;
 • досвід написання і формування процесуальних документів;
 • досвід написання договорів, додаткових угод, листів, запитів.

 

3. Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку

Основні обовязки:

 • організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу;
 • забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ;
 • розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення та контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань ФМ;
 • аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають ФМ;
 • прийняття рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають ФМ;
 • розроблення планів та програм навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку щодо здійснення заходів з питань ФМ, організація та/або проведення для працівників Банку навчання, семінарів з питань ФМ;

Вимоги до кандидата:

 • повна вища економічна чи юридична освіта або освіта в галузі управління;
 • стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері ФМ не менше ніж 3 (три) роки та стаж роботи на посаді керівника підрозділу ФМ не менше 1 (одного) року;
 • глибоке знання чинного законодавства з питань ФМ, бух. обліку, та технологій проведення фін. операцій;
 • досвід роботи з АБС Б2;
 • бездоганна ділова репутація.

 

4. Начальник відділу кредитного моніторингу та адміністрування

Вимоги:

 • вища освіта
 • стаж роботи за відповідним фахом не менше 2-х років
 • знання діючого законодавства та нормативно-правових актів НБУ
 • бажано досвід роботи з АБС Б2

Посадові обов'язки:

 • організація роботи та здійснення контролю щодо заведення кредитних угод, забезпечення та інших угод за активними операціями;
 • облік та супроводження операцій з надання кредитів, гарантій та інших активних операцій;
 • здійснення контролю за дотримання лімітів кредитування;
 • організація роботи та контроль щодо супроводження кредитних справ;
 • контроль за цільовим використанням кредитних коштів, їх поверненням та сплатою  процентів;
 • контроль за регулярною переоцінкою фін. стану позичальника та вартості майна, яке  надано в забезпечення виконання зобов’язань перед банком; 
 • здійснення перевірки стану та наявності майна, яке надано в  забезпечення виконання зобов’язань перед банком;
 • участь у визначенні ступеня ризику кредитної операції;
 • контроль за наявністю реєстрації обтяжень рухомого та нерухомого майна, внесенням змін до обтяжень, припиненням обтяжень у Державних реєстрах;
 • облік та супроводження в АБС Банку депозитних (вкладних) операцій, операцій з непрацюючими активами;
 • відображення в АБС Банку резервів для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями Банку    

 

З питань працевлаштування в нашій команді надсилайте розгорнуте резюме з рівнем заробітної плати на електронну адресу: hr@bank-portal.com.ua