BANK PORTAL 1 USD 1 EUR 10 RUB
Buy 26.75 31.65 3.30
Sell 27.05 32.05 3.80
Rates on 04.08.2021
NBU 1 USD 1 EUR 1 RUB
Price, UAH 26.84 31.89 0.37
Rates on 04.08.2021
04 August 2021 14:56
Exchange Rates

Vacancy

У нашому Банку відкриті наступні вакансії:

 

1. Фахівець з системного адміністрування

Основні обов'язки:

 • адміністрування апаратної частини серверів і дискових сховищ;
 • адміністрування серверних ОС Windows, Linux;
 • адміністрування гіпервізора і кластерів віртуалізації VMware;
 • адміністрування СУБД Oracle;
 • адміністрування корпоративної мережі, включаючи налаштування ядра мережі, маршрутизації, правил доступу;
 • забезпечення резервного копіювання даних;
 • адміністрування системи моніторингу функціонування серверної техніки;
 • виявлення «вузьких місць» в інфраструктурі, в тому числі мережевій, і вжиття заходів для їх усунення.

Вимоги до кандидатів:

 • повна вища освіта за технічним профілем;
 • досвід роботи від 3-х років за переліченими напрямками;
 • володіння англійською мовою (технічної спрямованості);
 • вирішення поставлених завдань у встановлені терміни, відповідальність, цілеспрямованість і бажання розвиватися.


2.
Спеціаліст з супроводження програмних комплексів Банку.

 Обов’язки: 

 • Супроводження АБС Б2 – відкриття/закриття та моніторинг банківського дня, налаштування підсистем по запитам користувачів, вирішення поточних питань та проблем, які виникають у процесі роботи з АБС, розробка звітів по запитам підрозділів, адміністрування прав доступу, консультація користувачів, тестування та встановлення оновлень та патчів від розробників.
 • Супроводження систем «клієнт-банку» IFOBS у ролі адміністратора та все, що з чим пов’язано, включно з тестуванням та встановленням оновлень.
 • Виконання регламенту СЕП НБУ та супроводження АРМів НБУ.
 • Консультація та допомога користувачам у вирішенні питань, які пов’язані з використанням програмних комплексів Банку.
 • Супроводження сайту Банку.

 Вимоги до кандидата: 

 • повна вища освіта за технічним профілем;
 • досвід успішної роботи від 3-х років за переліченими напрямками роботи;
 • володіння англійською мовою (технічної спрямованості);
 • вирішення поставлених завдань у встановлені терміни, відповідальність, цілеспрямованість і бажання розвиватися.

 

3. Начальник відділу права

Вимоги:

 • вища освіта;
 • стаж роботи за відповідним фахом не менше 3 років. Перевага надаватиметься кандидатам, котрі на цей час працюють за фахом та не мають значного строку перерви у роботі за відповідним фахом;
 • досконале знання чинного законодавства та нормативно-правових актів НБУ з питань управління ризиками у банківських установах;
 • наявність бездоганної ділової репутації;
 • наявність стажу роботи на посаді керівника банку (підрозділу банку) за напрямом діяльності з управління ризиками не менше 1 (одного) року;
 • досвід роботи з АБС Б2 (бажано).

Основні функціональні обов’язки:

 • здійснення аналізу результатів виконання стратегії розвитку та бізнес-плану Банку;
 • розроблення і впровадження методів оцінки та управління ризиками, контроль за їх виконанням;
 • розроблення та впровадження внутрішньобанківських політик, положень, методик, регламентів тощо
 • організація та участь у процесі управління ризиками відповідно до нормативних документів НБУ та внутрішніх положень Банку;
 • здійснення постійного поточного контролю за дотриманням економічних нормативів (лімітів) діяльності банку;
 • аналіз звітності, яка стосується розрахунку економічних нормативів/лімітів, встановлених НБУ;
 • складання та аналіз звітів щодо стану банківських ризиків;
 • здійснення розрахунку показників процентного ризику;
 • складання достовірної управлінської звітності для керівництва Банку.

 

4. Заступник Головного бухгалтера

Обов’язки:

 • знання бухгалтерського обліку Банку відповідно до міжнародних стандартів обліку;
 • знання податкового обліку;
 • відкриття та ведення розрахункових, поточних, кредитних, депозитних, кореспондентських рахунків;
 • складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ;
 • складання податкової звітності;
 • знання нормативно-правових актів, методичних матеріалів центральних органів державної влади України та НБУ, які регламентують діяльність банківських установ у т.ч. з обліку та звітності.

Вимоги:

 • вища освіта (економіка та фінанси, облік і аудит);
 • досвід роботи у банках від 3-х років;
 • аналітичне мислення, відповідальність, сумлінність, уважність, комунікабельність, активність.

 

5. Начальник відділу по роботі з іноземною валютою та дилінгових операцій

Вимоги:

 • вища фінансово-економічна освіта
 • знання банківського законодавства України
 • досвід роботи в АБС Б2
 • володіння англійською мовою на рівні «intermediate»
 • знання стандартів SWIFT

Обов’язки:

 • супроводження угод FX, DEPO, купівлі /продажу готівкової валюти
 • обробка /формування повідомлень формату SWIFT
 • бухгалтерський облік банківських та клієнтських операцій в іноземній валюті
 • здійснення валютного нагляду за операціями Банку та клієнтів
 • підготовка звітності за напрямками «валютні операції», «платіжний баланс»

 

6. Головний ризик-менеджер

 Вимоги

 • - вища освіта
 • - стаж роботи за відповідним фахом не менше 3 років
 • - знання діючого законодавства та нормативно-правових актів НБУ
 • - бажано досвід роботи з АБС Б2

 Функціональні обовязки:

 • - здійснення аналізу результатів виконання стратегії розвитку та бізнес-плану Банку;
 • - організація та приймання участі у процесі управління ризиками відповідно до нормативних документів Банку;
 • - здійснення постійного поточного контролю за дотриманням економічних нормативів (лімітів) діяльності банків;
 • - аналіз звітності, яка стосується розрахунку економічних нормативів/лімітів, встановлених НБУ;
 • - складання та аналіз звітів щодо стану кредитного ризику;
 • - здійснення розрахунку показників процентного ризику;
 • - розробка політики, положення, методики, регламентів
 • - складання достовірної управлінської звітності для керівництва Банку.  

 

7. Заступник керівника/керівник підрозділу по роботі з проблемними активами

Основні обовязки:

 • організація роботи з потенційно проблемними та простроченими кредитами;
 • ведення перемовин з позичальниками щодо своєчасного виконання ними своїх прострочених зобов’язань;
 • підготовка, оформлення та підписання необхідних документів щодо врегулювання заборгованості за НПА відповідно до внутрішніх нормативних документів Банку та  нормативно-правових актів НБУ;
 • підготовка, оцінка та аналіз планів врегулювання заборгованості позичальників та звітів про їх виконання;
 • підготовка документів за проектами планів врегулювання заборгованості за НПА для розгляду на засіданні Кредитного комітету Банку;
 • організація роботи щодо реєстрації припинення обтяжень заставою/іпотекою рухомого/нерухомого майна, щодо реєстрації зняття заборон відчуження майна, внесення змін до обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна та Державному реєстрі іпотек відповідно до законодавства України;
 • підготовка відповідей на запити правоохоронних органів щодо НПА;
 • участь у судових засіданнях та у виконавчих провадженнях у справах щодо погашення заборгованості за НПА;
 • підготовка внутрішніх документів щодо роботи з НПА та контроль за їх актуалізацією.

 Вимоги:

 • повна вища юридична освіта;
 • досвід роботи від 2 років;
 • досвід написання і формування процесуальних документів;
 • досвід написання договорів, додаткових угод, листів, запитів.

 

8. Спеціаліст відділу інформаційної безпеки

Обов’язки:

 • Виконання вимог та супроводження внутрішньої нормативної бази Банку з питань СУІБ;
 • Контроль за виконанням вимог інформаційної безпеки;
 • Здійснення обробки подій інформаційної безпеки та проведення розслідування інцидентів інформаційної безпеки;
 • Проведення періодичної оцінки стану інформаційної безпеки у Банку;
 • Контроль налаштування політик захисту на мережевому обладнанні, серверах Банку;
 • Контроль надання доступу до інформаційних систем Банку;
 • Адміністрування систем антивірусного захисту та проведення пошуку вразливостей в інформаційних системах Банку;
 • Здійснення контролю стану захисту інформаційних ресурсів в ІТ системі Банку;
 • Впровадження та адміністрування інших інформаційних систем, які стосуються інформаційної безпеки.

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта за спеціальністю інформаційна безпека або інформаційні технології;
 • Досвід роботи від 3 років за вказаним профілем;
 • Базові знання АБС Б2, iFobs, ORACLE;
 • Досвід роботи з системами DLP, WAF, IDS, SIEM різних вендорів;
 • Досвід роботи з адміністрування Windows Server, Linux-based OS;
 • Рівень володіння англійською мовою - технічний рівень (документація);
 • Вміння працювати в команді на результат.

З питань працевлаштування в нашій команді надсилайте розгорнуте резюме з рівнем заробітної плати на електронну адресу: hr@bank-portal.com.ua