BANK PORTAL 1 USD 1 EUR 10 RUB
Buy 28.05 33.70 3.50
Sell 28.35 34.30 3.90
Rates on 16.01.2021
NBU 1 USD 1 EUR 1 RUB
Price, UAH 28.05 34.01 0.38
Rates on 17.01.2021
17 January 2021 17:09
Exchange Rates

Vacancy

У нашому Банку відкриті наступні вакансії:

 

1Фахівець/Заступник керівника відділу карткового бізнесу

Основні обов'язки:

 • впровадження карткового бізнесу в банку - взаємодія з міжнародними платіжними системами (сертифікація, ведення проектів), процесинговими центрами, банками-спонсорами та іншими контрагентами щодо спільного ведення проектів по запровадженню нових карткових продуктів та послуг для клієнтів-держателів платіжних карток, підтримки членства банка в платіжній системі, впровадженню спільних програм супроводження повного циклу карткового бізнесу;
 • ведення претензійної роботи за операціями з платіжними картками;
 • участь у розслідуванні випадків незаконного використання карток, розробка та впровадження заходів щодо протидій шахрайству з платіжними картками.

Вимогидо кандидатів:

 • досвід роботи в банківській сфері за аналогічним напрямком не менше 3 (трьох) років;
 • досконале знання АБС Б2 та досвід роботи із нею;
 • досконале знання актуальних нормативно-правових актів України щодо електронних платіжних засобів (платіжних карток), досвід методологічного забезпечення операцій з платіжними картками;
 • досвід взаємодії з платіжними системами, знання життєвого циклу платіжних карт та нормативних документів і правил міжнародних та українських платіжних систем;
 • знання основних способів та засобів протидії шахрайству з платіжними картками, ведення претензійної роботи;
 • знання у сфері бухгалтерського обліку та звітності НБУ щодо операцій з платіжними картками;
 • знання нових інформаційних технологій щодо карткового бізнесу;
 • вільне володіння англійською мовою;
 • відповідальність, комунікабельність, порядність, здатність мислити творчо.

 

2. Фахівець з системного адміністрування

Основні обов'язки:

 • адміністрування апаратної частини серверів і дискових сховищ;
 • адміністрування серверних ОС Windows, Linux;
 • адміністрування гіпервізора і кластерів віртуалізації VMware;
 • адміністрування СУБД Oracle;
 • адміністрування корпоративної мережі, включаючи налаштування ядра мережі, маршрутизації, правил доступу;
 • забезпечення резервного копіювання даних;
 • адміністрування системи моніторингу функціонування серверної техніки;
 • виявлення «вузьких місць» в інфраструктурі, в тому числі мережевій, і вжиття заходів для їх усунення.

Вимоги до кандидатів:

 • повна вища освіта за технічним профілем;
 • досвід роботи від 3-х років за переліченими напрямками;
 • володіння англійською мовою (технічної спрямованості);
 • вирішення поставлених завдань у встановлені терміни, відповідальність, цілеспрямованість і бажання розвиватися.

 

3. Фахівець з питань фінансового моніторингу та комплаєнс

Функції:

 • моніторинг ділових відносин/ фінансових операцій клієнтів банку, виявлення фінансових операцій, які підлягають фінансовому моніторингу, моніторинг ризику клієнтів;
 • налаштування автоматичних процедур для виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу та/або містять індикатори підозрілих операцій, здійснення переоцінки ризику;
 • організація та контроль процесу здійснення належної перевірки клієнтів та актуалізації даних у випадках, встановлених чинним законодавством;
 • підготовка статистичної звітності з питань фінансового моніторингу;
 • підготовка відповідей та документів на запити СУО, державних органів, підприємств, банків тощо та висновків, доповідних записок, обґрунтувань, тощо щодо здійснення фінансового моніторингу;
 • організація проведення навчальних заходів для співробітників банку з питань фінансового моніторингу;
 • сприяння відповідальному працівнику у виконанні ним своїх функцій;
 • участь у розробці внутрішніх положень банку з питань фінансового моніторингу;
 • моніторинг змін у законодавстві, дія яких поширюється на банк, здійснення оцінки впливу таких змін на процеси та діяльність банку, забезпечення контролю за їх впровадженням у Банку;
 • розробка та впровадження внутрішніх документів Банку відповідно до вимог законодавства;
 • виконання інших функцій з фінансового моніторингу.

Вимоги:

 • Досвід роботи в банку не менше 3-х років у сфері фінансового моніторингу;
 • Знання законодавства з питань фінансового моніторингу, бухгалтерського обліку в Банку;
 • Повна вища освіта (економічна/юридична);
 • Бажано досвід роботи в системі Б2;
 • Вільне володіння MS WORD; MS EXCEL, MS Power Point;
 • Бездоганна ділова репутація.

 

З питань працевлаштування в нашій команді надсилайте розгорнуте резюме з рівнем заробітної плати на електронну адресу: hr@bank-portal.com.ua