BANK PORTAL 1 USD 1 EUR 10 RUB
Buy 26.15 30.35 3.20
Sell 26.50 30.75 3.80
Rates on 23.10.2021
NBU 1 USD 1 EUR 1 RUB
Price, UAH 26.29 30.58 0.37
Rates on 24.10.2021
24 October 2021 02:16
Exchange Rates

Vacancy

У нашому Банку відкриті наступні вакансії:

 

1. Фахівець з системного адміністрування

Основні обов'язки:

 • адміністрування апаратної частини серверів і дискових сховищ;
 • адміністрування серверних ОС Windows, Linux;
 • адміністрування гіпервізора і кластерів віртуалізації VMware;
 • адміністрування СУБД Oracle;
 • адміністрування корпоративної мережі, включаючи налаштування ядра мережі, маршрутизації, правил доступу;
 • забезпечення резервного копіювання даних;
 • адміністрування системи моніторингу функціонування серверної техніки;
 • виявлення «вузьких місць» в інфраструктурі, в тому числі мережевій, і вжиття заходів для їх усунення.

Вимоги до кандидатів:

 • повна вища освіта за технічним профілем;
 • досвід роботи від 3-х років за переліченими напрямками;
 • володіння англійською мовою (технічної спрямованості);
 • вирішення поставлених завдань у встановлені терміни, відповідальність, цілеспрямованість і бажання розвиватися.

 

 2. Заступник Головного бухгалтера

Обов’язки:

 • знання бухгалтерського обліку Банку відповідно до міжнародних стандартів обліку;
 • знання податкового обліку;
 • відкриття та ведення розрахункових, поточних, кредитних, депозитних, кореспондентських рахунків;
 • складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ;
 • складання податкової звітності;
 • знання нормативно-правових актів, методичних матеріалів центральних органів державної влади України та НБУ, які регламентують діяльність банківських установ у т.ч. з обліку та звітності.

Вимоги:

 • вища освіта (економіка та фінанси, облік і аудит);
 • досвід роботи у банках від 3-х років;
 • аналітичне мислення, відповідальність, сумлінність, уважність, комунікабельність, активність.

 

3. Начальник відділу по роботі з іноземною валютою та дилінгових операцій

Вимоги:

 • вища фінансово-економічна освіта
 • знання банківського законодавства України
 • досвід роботи в АБС Б2
 • володіння англійською мовою на рівні «intermediate»
 • знання стандартів SWIFT

Обов’язки:

 • супроводження угод FX, DEPO, купівлі /продажу готівкової валюти
 • обробка /формування повідомлень формату SWIFT
 • бухгалтерський облік банківських та клієнтських операцій в іноземній валюті
 • здійснення валютного нагляду за операціями Банку та клієнтів
 • підготовка звітності за напрямками «валютні операції», «платіжний баланс»

 

4. Головний ризик-менеджер

 Вимоги

 • - вища освіта
 • - стаж роботи за відповідним фахом не менше 3 років
 • - знання діючого законодавства та нормативно-правових актів НБУ
 • - бажано досвід роботи з АБС Б2

 Функціональні обовязки:

 • - здійснення аналізу результатів виконання стратегії розвитку та бізнес-плану Банку;
 • - організація та приймання участі у процесі управління ризиками відповідно до нормативних документів Банку;
 • - здійснення постійного поточного контролю за дотриманням економічних нормативів (лімітів) діяльності банків;
 • - аналіз звітності, яка стосується розрахунку економічних нормативів/лімітів, встановлених НБУ;
 • - складання та аналіз звітів щодо стану кредитного ризику;
 • - здійснення розрахунку показників процентного ризику;
 • - розробка політики, положення, методики, регламентів
 • - складання достовірної управлінської звітності для керівництва Банку.  

 

5. Спеціаліст відділу інформаційної безпеки

Обов’язки:

 • Виконання вимог та супроводження внутрішньої нормативної бази Банку з питань СУІБ;
 • Контроль за виконанням вимог інформаційної безпеки;
 • Здійснення обробки подій інформаційної безпеки та проведення розслідування інцидентів інформаційної безпеки;
 • Проведення періодичної оцінки стану інформаційної безпеки у Банку;
 • Контроль налаштування політик захисту на мережевому обладнанні, серверах Банку;
 • Контроль надання доступу до інформаційних систем Банку;
 • Адміністрування систем антивірусного захисту та проведення пошуку вразливостей в інформаційних системах Банку;
 • Здійснення контролю стану захисту інформаційних ресурсів в ІТ системі Банку;
 • Впровадження та адміністрування інших інформаційних систем, які стосуються інформаційної безпеки.

Вимоги до кандидатів:

 • Вища освіта за спеціальністю інформаційна безпека або інформаційні технології;
 • Досвід роботи від 3 років за вказаним профілем;
 • Базові знання АБС Б2, iFobs, ORACLE;
 • Досвід роботи з системами DLP, WAF, IDS, SIEM різних вендорів;
 • Досвід роботи з адміністрування Windows Server, Linux-based OS;
 • Рівень володіння англійською мовою - технічний рівень (документація);
 • Вміння працювати в команді на результат.

З питань працевлаштування в нашій команді надсилайте розгорнуте резюме з рівнем заробітної плати на електронну адресу: hr@bank-portal.com.ua