BANK PORTAL 1 USD 1 EUR
Buy 40.35 43.90
Sell 41.00 44.75
Rates on 29.05.2024
NBU 1 USD 1 EUR 1 RUB
Price, UAH 40.40 43.97 0.46
Rates on 29.05.2024
29 May 2024 23:36
Exchange Rates

Credits

Банк надає кредити фізичним особам під забезпечення у вигляді застави нерухомого майна.

Банк надає кредити фізичним особам під забезпечення у вигляді застави нерухомого майна.

На цей час  кредити фізичним особам під забезпечення у вигляді застави нерухомого майна надаються Банком на наступних умовах:

Процентна ставка, відсотки річних, відсотки річних – 26%.

Строк кредитування - від 12 до 60 місяців.

Валюта кредиту – гривня.

Сума кредиту – від 500 тис. грн. до 3 млн. грн.

Сплата відсотків за користування кредитом – щомісячно.

Дострокове повернення – можливе, без додаткових комісій чи процентів.

На сьогодні Банк не співпрацює з кредитними посередниками при наданні послуг фізичним особам.

Перелік додаткових та/або супутніх послуг  банку та третіх осіб, їх  орієнтовна вартість, включаючи  розмір платежу та базу його розрахунку, є наступним:

- послуги нотаріуса 0,1% від ринкової вартості предмету застави плюс 5000,00 грн;

- послуги оцінювача від 2000,00 грн;

а також інші з якими можна ознайомитись в додатку: Інформація про істотні характеристики кредиту.

На сьогодні Банк не надає банківські послуги за участі комерційних  агентів.

Позичальник має право протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з дня укладення договору відмовитись від одержання грошових коштів без пояснення причин.

На цей час будь-які акційні пропозиції відсутні.

З основними умовами отримання оформлення та обслуговування кредиту можна ознайомитись в Додатку Інформація про істотні характеристики кредиту.

Розрахувати докладні параметри кредитних продуктів ви можете за допомогою Кредитного калькулятора.

Можливість та умови дострокового розірвання договору про надання банківської послуги, а також спосіб такого розірвання договору визначені відповідним договором, з яким можна ознайомитись в додатках Типовий Договір кредиту з фізичною особою. Типовий Договір кредитної лінії з фізичною особою. Графік зниження заборгованості за кредитом можна подивитись за цим посиланням, а графік зниження заборгованості за кредитною лінією – за цим.

З умовами договору про надання кредиту фізичним особам можна ознайомитись за посиланням.

З умовами договору про надання кредитної лінії фізичним особам можна ознайомитись за посиланням.

Тарифи на послуги (операції), які надаються (здійснюються) у сфері кредитного обслуговування можна подвитися тут.

При прийнятті рішення про видачу коштів перевага надається особам, які мають позитивні рекомендації від наших ділових партнерів і клієнтів.

В окремих випадках,  сума кредиту та умови забезпечення можуть відрізнятися від зазначених умов,  для клієнтів, які раніше користувалися кредитами в АТ «БАНК «ПОРТАЛ» та мають позитивну кредитну історію. Також Банк може надавати кредити без забезпечення, за умови додержання Банком економічних нормативів.

З питань надання кредитів звертайтеся до відділу активно-пасивних операцій за телефоном +380 44 2074357.

Можливі наслідки для клієнта в разі невиконання ним обов'язків за договором – неустойка (штраф, пеня) у випадках та у розмірах, встановлених договором, звернення стягнення на передане в іпотеку майно тощо. Сукупна сума неустойки (штраф, пеня), нарахована за порушення зобов'язань за договором, не може перевищувати розміру, встановленого чинним законодавством України.

Банку забороняється вимагати від клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи, як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

Банк не має права вносити зміни до укладених з клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.

Клієнт має можливість відмовитися від отримання рекламних матеріалів каналами дистанційного електронного обслуговування