BANK PORTAL 1 USD 1 EUR 10 RUB
Buy 26.70 29.90 3.40
Sell 27.10 30.55 3.90
Rates on 09.07.2020
NBU 1 USD 1 EUR 1 RUB
Price, UAH 26.95 30.43 0.38
Rates on 09.07.2020
09 July 2020 21:28
Exchange Rates

Press releases

Інформація для клієнтів Банку.

2 December 2019, 14:20

АТ «БАНК «ПОРТАЛ» (далі – Банк) повідомляє, що з 01 грудня 2019 року обслуговування поточних рахунків клієнтів - фізичних осіб буде здійснюватись на умовах Публічної пропозиції АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на укладання договору банківського рахунку з фізичними особами, затвердженої рішенням Правління Банку від 29 листопада 2019 року (далі — Публічна пропозиція), текст якої оприлюднено на офіційному сайті Банку www.bank-portal.com.ua.

Фізичні особи, які є діючими Клієнтами Банку відповідно до укладених раніше Договорів приєднання до Публічної пропозиції АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на укладання договору банківського рахунку з фізичними особами, після 01 грудня 2019 року продовжують користуватися послугами Банку з урахуванням умов, визначених Публічною пропозицією.

У разі, якщо фізична особа, яка є діючим Клієнтом Банку, до 31 грудня 2019 року не надасть за адресою місцезнаходження Банку (01135, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 5а) свою письмову відмову від прийняття Публічної пропозиції та/або не розірве укладений та діючий з Банком Договір приєднання до Публічної пропозиції АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на укладання договору банківського рахунку з фізичними особами, згода (акцепт) Клієнта на безумовне прийняття Публічної пропозиції в цілому вважається такою, що надана Клієнтом та отримана Банком відповідно до вимог чинного законодавства України з моменту фактичного продовження після 01 грудня 2019 року користування послугами Банку (здійснення операцій за рахунком) або у будь-якому випадку з 01 січня 2020 року (дата акцепту клієнта).

При цьому Договір приєднання до Публічної пропозиції АТ «БАНК «ПОРТАЛ» на укладання договору банківського рахунку з фізичними особами, укладений між Клієнтом та Банком до дати акцепту Публічної пропозиції, продовжує діяти в частині користування вже отриманими послугами відповідно до умов Публічної пропозиції, а подальше обслуговування такого Клієнта здійснюється Банком виключно в рамках та на підставі Публічної пропозиції.

З моменту замовлення нових послуг відповідно до Публічної пропозиції Клієнт  додатково подає та підписує Заяву про приєднання до умов Публічної пропозиції.

У разі отримання Банком від Клієнта до 31 грудня 2019 року письмової відмови від прийняття Публічної пропозиції та продовження обслуговування на запропонованих Банком умовах, і нездійснення Клієнтом відповідних дій щодо розірвання укладеного з Банком Договору приєднання, такий Договір приєднання буде вважатись припиненими з 01 січня 2020 року за згодою Сторін.

Публічна пропозиція не розповсюджується на правовідносини Банку з фізичними особами за договорами про здійснення кредитних та депозитних операцій, а також іншими договорами про надання банківських послуг, відмінних від тих, перелік яких наведено у Публічній пропозиції. Вказані укладені договори продовжують свою дію на умовах, визначених Сторонами.

 

 

Archive
Calculator